Products

Athena Plus X6
Athena Plus X6

Model NO.:Athena Plus 500

Athena Plus X4
Athena Plus X4

Model NO.:Athena Plus 340

Athena Precision spectrum
Athena Precision spectrum

Model NO.:Athena 45

Athena broad-spectrum
Athena broad-spectrum

Model NO.:Athena 55

Athena 80W out 6
Athena 80W out 6

Model NO.:Athena 80W out 6

Athena 80W BrandChip
Athena 80W BrandChip

Model NO.:Athena 80W BrandChip

Athena 140W
Athena 140W

Model NO.:Athena 140W

Athena 140W BrandChip
Athena 140W BrandChip

Model NO.:Athena 140W BrandChip

Athena 35W
Athena 35W

Model NO.:Athena 35W

Athena 80W
Athena 80W

Model NO.:Athena 80W Five Light-Emitting Area

Athena 70W
Athena 70W

Model NO.:Athena70W LED Grow Light

AEGIS 780B
AEGIS 780B

Model NO.:AEGIS COB 780 B

AEGIS 780A
AEGIS 780A

Model NO.:AEGIS COB 780